Upozornění

VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI,

pro Váš příjemnější zážitek se prosím informujte v kalendáři akcí umístěném vpravo nahoře o aktuálních programech na daný den.

Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme příjemnou zábavu.

UPOZORNĚNÍ - výukový bazének

Každý čtvrtek od 17:00 do 18:00 hod. je výukový bazén obsazen Plaveckým klubem pro výuku Benjamínků.

Děkujeme za pochopení :-).

Otevírací doba 28. září 2018

V pátek 28. září 2018 v den Státního svátku bude wellness centrum otevřeno od 7:00 do 21:00 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu :-).

Zahájení plavání pro děti od 1 roku - středa 19. 9. 2018

Ve středu 19. 9. 2018 budou opět zahájeny pravidelné lekce plavání pro děti od 1 roku s instruktorkou paní Vlkovou.

Více zde...

Video o Wellness centru Bruntál

Zde si můžete prohlédnout krátké video o Wellness centru Bruntál.

Zde si můžete prohlédnout krátké video o zajímavostech v Bruntále.


Plavecký bazén

Pětadvacetimetrový bazén s
šesti plaveckými dráhami.

 

 

 

 


Tobogán

Stometrový krytý tobogán se zabudovanými zrychlovacími prvky.

 
Výukový bazén

Výukový bazén rozdělený na mělkou a hlubší  část s vodním hřibem a skluzavkou.
Hloubka vody od 10 do 60 cm.

 

 

 

 

 


Vířivky

Dvojice vířivých kruhových bazénů,
opatřených masážní lavicí se vzduchovými a masážními tryskami.

 

 

 

 

Parní sauna

Aromatická parní sauna se
samostatným umístěním v mužské a ženské části centra.


 

 

 

 

 

 

 

Divoká řeka

Samostatně tvarovaný kruhový bazén umístěný do venkovní terasy a propojený s rekreačním bazénem.

Podvodní trysky způsobují permanentní pohyb vody.

 

 

 

 

Rekreační bazén

Členitý bazén s vodními a vzduchovými atrakcemi, rozmístěnými po celé ploše bazénu.
Masážní trysky s tvarovanými výustky umožňují nejrůznější masáže celého těla.

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRA BRUNTÁL

Návštěvní řád určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu ve všech prostorách wellness centra. Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.
Návštěvní řád může být dle potřeby drobně upraven nebo doplněn. Aktuální znění bude vždy umístěno na webu www.wellnessbruntal.cz

Vstup do prostor areálu Wellness centra Bruntál

1. Provozní doba wellness centra je uvedena na informační tabuli umístěné u hlavního vstupu do areálu.

2. Návštěvník je povinen při příchodu zaplatit vstupné a převzít digitální čip (hodinky), který jej opravňuje ke vstupu do areálu. Zodpovídá za ztrátu čipu pod sankcí 300 Kč. Návštěvník má viditelně umístěný čip na ruce po celou doby pobytu v areálu.

3. Prodej vstupenek začíná s otevřením areálu a končí hodinu před jeho uzavřením. Doba pobytu na stanovené vstupné začíná označením čipu na snímači u vstupního turniketu a končí označením čipu na snímači u výstupního turniketu. K času pobytu připočteno 15 minut na převlékání. U abonentů se po 45 minutách pobytu zastaví odečet částky na 15 minut.

4. Při překročení časového limitu nebo předplaceného vstupného je návštěvník povinen uhradit doplatek dle platného ceníku.

5. Návštěvník, který požaduje zlevněné vstupné je povinen se prokázat platným dokladem totožnosti.

6. U dětí do 3 let předložte na pokladně průkaz pojištěnce.

7. Zaplacením vstupného se návštěvník zavazuje k dodržování návštěvního řádu, dodržování návštěvní doby a je povinen dbát pokynů zaměstnanců wellness centra.

8. Pokladní má právo odmítnout velkou bankovku, poškozenou či jinak znehodnocenou

9.  Dětem od 1 do 10 let je přístup do areálu dovolen jen s doprovodem a stálou kontrolou osoby starší 18 let, která je povinna vykonávat nad dítětem dohled odpovídající stupni jeho vývoje, plaveckým dovednostem dítěte a řídit jednání dítěte. Doprovod je po celou dobu pobytu za dítě odpovědný. Dítě mladší 10 let, které neumí plavat, musí být vybaveno plaveckou pomůckou (plavací kruh, plavací rukávky, plavací vesta nebo pás) tak, aby byla zabezpečena ochrana jeho zdraví a bezpečnost.

10. Dítě, které je neplavec, má zakázaný vstup do bazénů s hloubkou nad 160 cm. Vstup do bazénu pro neplavce i pro plavce, včetně atrakcí je pouze na vlastní nebezpečí.

11. Návštěvníci jsou povinni dodržovat výstražné, příkazové, zákazové a informační tabule (zákaz skákání, apod. a bezpečností pokyny pro jednotlivé atrakce – např. tobogány, divokou řeku)

12. Osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, jsou v rámci zajištění jejich bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, vstup do areálu povolen jen za stálého dohledu dospělé doprovázející osoby.

13. Do vodní části není dovolen vstup s ostrými či rozbitnými předměty a dále s předměty, které se mohou uvolnit z těla nebo koupacího oděvu, a to zejména příčesky, spony, kovové ozdoby apod.

14. Areál, nebo jeho část, může být v určitých hodinách vyhrazena školám, společenským a sportovním organizacím. Po tuto dobu je ve vyhrazeném prostoru koupání veřejnosti zakázáno. Doba a místo vyhrazení bude zveřejněna na pokladně a internetových stránkách.

15. Při naplnění kapacity areálu nebude povolen vstup dalším návštěvníkům do doby, než se kapacita uvolní.

16. Do areálu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových či halucinogenních látek. Osoby postižené kožním onemocněním, které není přenosné, budou do areálu vpuštěny o předložení lékařského potvrzení o tom, že se nejedná o nakažlivou nemoc.

17. Do areálu je zakázán vstup zvířatům, osobám, které narušují veřejný pořádek, bezpečnost a čistotu, osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a dětem do věku jednoho roku (s výjimkou organizovaného plavání kojenců, popř. jiných organizovaných aktivit).

 

Zakázané činnosti v prostorech Wellness centra Bruntál

1. V prostorech wellness centra jsou zakázány následující činnosti:

 • Zákaz kouření tabákových výrobků ve všech prostorách Wellness centra Bruntál. Kouření tabákových výrobků je možné pouze na venkovních místech, které jsou za tímto účelem vyhrazeny a označeny.
 • Zákaz holení a stříhání nehtů, vlasů.
 • Zákaz pedikúry, manikúry a používání masážních pomůcek.
 • Zákaz užívání žvýkaček.
 • Zákaz konzumace potravin a nápojů v celém objektu mimo prostory restaurací, barů a venkovních prostor na opalování.
 • Zákaz nošení předmětů do prostor bazénové haly nesouvisejících s plaváním. Návštěvník nesmí jakýmkoliv způsobem poškozovat či znečišťovat areál.
 • Zákaz vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody.
 • Zákaz běhání v celém areálu, zákaz skákání (mimo stranu se startovacími bloky). 
 • Zákaz volání o pomoc bez příčiny.
 • Zákaz znečišťování vody i ostatních prostor pliváním, odhazováním odpadků aj.
 • Zákaz neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci.
 • Zákaz vstupu do prostor určených pouze pro personál nebo do prostor určených výhradně pro druhé pohlaví bez doprovodu personálu.
 • Zákaz vnášet do areálu skleněné a ostré předměty nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 • Zákaz vstupovat v oblečení do prostor bazénové haly (povolen je oděv pro instruktory, zaměstnance wellness centra)
 • Zákaz skákání v divoké řece z jakékoliv strany (vnitřní, venkovní části, plošiny)
 • Zákaz zdržování se na výstupním madle v divoké řece.

Provozní pokyny pro návštěvníky Wellness centra Bruntál

1. Před vstupem do šaten je návštěvník povinen vyzout se ve vyzouvací zóně.

2. Návštěvník si odloží své věci do šatní skříňky (skříňka se zamyká pomocí čipu).

3. Vstup do bazénové haly je povolen pouze v plavkách, krátkých plaveckých šortkách určených pouze k plavání nebo koupání, bez kapes, zipů a jiných kovových prvků, nebo v plaveckém úboru z pružného a přiléhavého materiálu.

4.   Děti ve věku 1 až 2 let musí do bazénu v plavkách s přiléhavou gumičkou a v koupacích plenách nebo ve speciálních plavečkách určených ke koupání. Pokud nebude dodržen předepsaný oděv u dětí do 2 let, provozovatel má právo při znečištění bazénu na náhradu vzniklé škody od rodičů dítěte. Děti ve věku 2 až 3 let musí při koupání používat plavečky s přiléhavou gumičkou kolem nohou. V případě potřeby koupací pleny musí mít na pleně opět plavky s přiléhavou gumičkou.

5. Vstup do prostor bazénénové haly je povolen jen osobám čistým, a řádně osprchovaným.

6. Při pobytu na bazénové hale dbát pokynů personálu.

7. Dětem od 3 do 10 let je přístup do divoké řeky dovolen jen s doprovodem a pod kontrolou dospělé osoby.

8. Dodržovat bezpečnostní zásady při jízdě na tobogánu (viz. informační tabule u tobogánu).

9. Vstup do venkovní části divoké řeky je povolen pouze „průplavem“! V případě bouřky je plavčík oprávněn divokou řeku pro veřejnost uzavřít.

10. Použití zařízení a atrakcí je na vlastní nebezpečí. Při použití zařízení a atrakcí musí návštěvníci dodržovat příslušné pokyny k použití, respektovat příkazy a upozornění dohlížejícího personálu.

11. O použití zábavných předmětů (míče, různé plovací pomůcky), ploutví, brýlí v jednotlivých bazénech rozhodne odpovědný dohlížející personál podle momentálního počtu návštěvníků.

12. Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat na mokrých plochách opatrně a předcházet tak případným úrazům, neboť provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním návštěvního řádu.

13. Návštěvník je povinen opustit prostory bazénové haly nejpozději 15 minut před ukončením otevírací doby. Provoz parní sauny je uzavřen 30 minut před koncem provozní doby.

14. Při odchodu z areálu je návštěvník povinen odevzdat všechny zapůjčené věci.

15. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit využití nebo uzavření některé části wellness centra pro nutnou údržbu či z objektivních důvodů (špatné klimatické podmínky, plná kapacita, nouzová situace, apod.) bez nároku na vrácení vstupného.

 

Úrazy a škody – zodpovědnost

1. Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jim způsobené.

2. Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věci návštěvníků.

3. K úschově peněz a cenných předmětů (notebooky, mobilní telefony, hodinky, cenné ozdoby, aj.), jsou návštěvníkům k dispozici na pokladnách uzamykatelné skříňky. Za cenné věci odložené mimo tyto skříňky provozovatel neodpovídá.

4. Předměty nalezené v areálu je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi nebo v pokladně.

5. V případě ztráty osobních věcí je třeba neprodleně informovat pokladní, která provede záznam a v případě potřeby zavolá policii.

6. Za zajištění první pomoci v prostorách bazénové haly a případné přivolání lékařské pomoci odpovídá plavčík. Úraz bude zapsán do Knihy úrazů.

7. Podnapilým osobám je zakázán vstup do bazénu, na atrakce a do sauny. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu, kterou si svoji podnapilostí způsobí návštěvník v areálu wellness centra.

8. Úraz a vzniklá škoda musí být oznámen v den, kdy došlo k jejímu vzniku, a to pokud možno do konce platnosti zakoupené vstupenky tak, aby mohly být řádně a včas zjištěny a prošetřeny okolnosti, za nichž došlo ke vzniku škody na zdraví. Návštěvník wellness centra se zavazuje poskytnout provozovateli součinnost potřebnou ke zjištění všech rozhodných skutečností nezbytných pro posouzení odpovědnosti za způsobenou škodu. Provozovatel nenese odpovědnost za řádné zjištění rozhodných skutečností, pokud nebyla škoda na zdraví oznámena v souladu s předchozí větou, nebo návštěvník nesplnil svou povinnost poskytnout potřebou součinnost.

9. Návštěvník bere na vědomí, že pozdní oznámení o nastalých úrazech a vzniklé škodě není provozovatel povinen přijímat a provádět nezbytná šetření k objasnění vzniku škody.

9. Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu, nenese provozovatel odpovědnost.

 

Závěrečné ustanovení

Schéma areálu je zobrazeno na vývěsce při vstupu do areálu. Areál je monitorován bezpečnostním kamerovým systémem s výjimkou WC, sprch a šaten. Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí zaměstnanců wellness centra nebude dodržovat ustanovení tohoto řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. V nutných případech požádá odpovědný pracovník o zakročení Městskou policií nebo policií ČR.

 

Desatero pro návštěvníky

 

Vyhlášení vítězů v soutěži o nejzajímavější obrázek (4.11.2010)

Jednou ze soutěží na halloween party bylo nakreslit nejzajímavější obrázek s tématikou daného dne.Tým wellness centra vybral tři nejzajímavější obrázky, jejichž autoři budou odměněni volným vstupem do wellness centra.


nakreslila Renatka Krchovová                            nakreslil Dominik


nakreslila Terezka (Dělnická 4)

Navštivte Wellness centrum Bruntál s celoročním provozem.

Všechny bazény se slanou vodou!!! 

Wellness centrum Bruntál není zcela klasický plavecký areál. V bazénech narazíte na zajímavost v podobě slané vody. Slaná voda je v bazénech  použita především díky jejich antiseptickým účinkům. Bazénová voda nezpůsobuje pálení očí a plavec má příjemný a lehký pocit.

Areál je výborným místem pro zábavu a relaxaci u všech věkových skupin. Návštěvníci všech generací mají v tomto moderním zařízení možnost výběru mezi relaxačním pobytem či sportovními aktivitami.

Provozovatel: TS Bruntál, s.r.o. 

Můžete se těšit na 25 m dlouhý plavecký bazén s šesti dráhami, relaxační bazén s řadou masážních prvků, vířivky, výukový bazén a divokou řeku.

Odvážní návštěvníci se mohou spustit na stometrovém krytém tobogánu. Aromatická parní sauna je nepostradatelnou součástí centra. K občerstvení návštěvníků uvnitř bazénové haly slouží tzv. mokrý bar, který je přístupný v plavkách. V případě zakoupení občerstvení získáváte 15 minut na koupání zdarma.

Ostatní návštěvníci se mohou občerstvit v restauraci v přízemí, kde je mimo jiné i fitness centrum.

Otevřeno denně od 7 - 21hod.,
v pondělí otevřeno od 10.00 hod.

Parkování v areálu Wellness centra zdarma.

Teplota vody v rekreačním a výukovém bazénu je 30 - 32°C, plavecký bazén je do 28°C a vířivky 33 - 35°C.
Kapacita areálu až 400 osob.

Přijďte se i Vy podívat, vykoupat, odpočinout si, pobavit se…

Těšíme se na Vás...

Video z wellness zde.

 

Celé Wellness centrum
je přístupné bezbariérově

 

Otevírací doba

                                                 Otevírací doba                  

Pondělí:   10:00 - 21:00    
Úterý:

                    7:00 - 21:00
(pozn.: v období září - 23.12. a po ukončení jarních prázdnin ČR - 30.6. je otevírací doba 6:30 - 21:00 hod.)      

Svátky:   dle aktuálního dne
informace na úvodní stránce
Středa:  7:00 - 21:00    
Čtvrtek:  7:00 - 21:00 Sobota: 07:00 - 21:00
Pátek:

 7:00 - 21:00
(pozn.: v období září - 23.12. a po ukončení jarních prázdnin ČR - 30.6. je otevírací doba 6:30 - 21:00 hod.)

Neděle: 07:00 - 21:00

Pozn.:Prodej vstupenek končí 1 hodinu a 15 minut před uzavřením areálu (v 19:45 hod.). Abonentům je vstup umožněn do 20:15 hod.
Pozn.:Ve všední dny jsou některé vodní plochy rezervovány pro výuku plavání. Sledujte proto kalendář akcí, umístěný v horní části webových stránek. Děkujeme za pochopení.

Pozn.: Při požadavku na snížené vstupné je nutné se prokázat platným průkazem nebo dokladem o věku (dítě, student, senior). U dětí do 3 let předložte na pokladně průkaz pojištěnce.
Pozn.: Dětem do 1 roku není vstup povolen dle vyhlášky 97/2014 Sb.
Pozn.: Dětem do 10 let je přístup do areálu dovolen jen s doprovodem a stálou kontrolou osoby starší 18 let.

Ceník - pracovní dny (po - pá)

Ceník - víkendy, svátky

          Celodenní vstupné: dospělí 320 Kč, děti 230 Kč, studenti, senioři, ZTP, ZTP/P 270 Kč

Upozornění:

* K času pobytu připočteno 15 minut na převlékání. U abonentů se po 45 minutách pobytu zastaví odečet částky na 15 minut.
* 2 Kč doplatek za každou započatou minutu nad zaplacenou dobu.
* Doprovodná osoba ZTP/P - zdarma.
* Studenti do 26 let, senioři nad 60 let.

Skupinové slevy 20 %
Platí pro organizovaný zájezd min. 20-ti osob, které přijedou společným autobusem. 

Zapůjčení ručníků: 20 Kč/ks + 100 Kč záloha
Prodej dětských plen na koupání: 20 Kč/ks

Abonenti (předplatitelé)

(členové klubu Wellness centrum Bruntál)

Co znamená abonent?

Abonent je pravidelný návštěvník wellness centra, kterému jsou poskytovány výhody ve formě slev na vstupném a volný průchod vstupním turniketem.

Jak se stát abonentem?

Abonentem se stanete po zakoupení elektronického čipu ve formě "hodinek". Abonent může strávit v areálu libovolný čas podle stavu kreditu. Slevy pro abonenty se vztahují na ceny uvedené v ceníku dle časových pásem a rozlišení čipů. Abonentní hodinky jsou nevratné.

Prvotní zakoupení čipu 400 Kč
  - 200 Kč čipové hodinky do osobního vlastnictví
  - 200 Kč základní vklad ve formě kreditu

Abonentní náramek je plně přenositelný mezi stejnou kategorií osob, tzn., že jeden náramek může sdílet více dospělcýh osob nebo více dětí a osob nad 60 let ( a dalších osob spadajících do této kategorie).

Na jeden abonentní náramek může v jeden okamžik vstoupit do areálu pouze jedna osoba. Do vyčerpání kreditu na abonentním náramku může jeho držitel procházet před turniket bez nutnosti kontaktování pokladní, částka za vstup je mu automaticky z čipu odečtena. Částka se odečítá po minutě. Po vyčerpání kreditu lze náramek dobít na pokladně.

Abonenti
Kategorie    Pracovní dny (po - pá)       Víkendy 
do 15 hod. od 15 hod.   (so, ne) svátky
                      cena za min.
Dospělí   1,05 Kč   1,21 Kč        1,28 Kč
Děti od 3 do 15 let   0,64 Kč   0,80 Kč        0,89 Kč
Studenti,senioři, ZTP   0,80 Kč   0,89 Kč        0,96 Kč

Dárkový poukaz

Nevíte, jak nejlépe udělat radost svým blízkým?
Rádi byste potěšili své rodiče nebo partnery něčím originálním?
Chcete odměnit své zaměstnance neobvyklým způsobem?

Dárkové poukazy v hodnotě 300 Kč, 500 Kč a 1 000 Kč.


Platnost poukazu 5 měsíce od data zakoupení.

Poukaz se čerpá jednorázově.

Zakoupení poukazu na pokladně wellness centra. Možnost zaslání poukazu i poštou. Při zasílání poštou objednávky na tel. 731 183 014 nebo wellness@tsbruntal.cz. 

Nabízíme také jednorázové dárkové poukazy na 90 minut v hodnotě 120 Kč. Platnost poukazu po zakoupení je neomezená. Na poukaz může vstoupit kdokoliv (dítě, dospělý, senior, student)

Možnosti platby

- hotově
- platební karty
- platební poukázky, šeky
  

Přízemí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstup
Kolárna
Restaurace
Fitness a masáže
WC
Sport Shop
Zázemí

 

Bazénová část


1. výukový bazén
2. plavecký bazén
3. rekreační bazén

4. divoká řeka
5. vířivky
6. tobogán
7. parní sauna-muži
8. parní sauna-ženy

 


Valentýnské koupání - 14.2.2018 20.2.2018

Fotografie nejen z improvizovaného fotokoutku v rámci našeho valentýnského koupání naleznete zde :-).

Mikuláš - 3.12.2017 24.1.2018

Foto z Mikuláše 2017 naleznete zde... :-).

 

Mikuláš - 4.12.2016 16.1.2017

V neděli 4. prosince 2016 odpoledne navštívili Wellness centrum Mikuláš, čerti i andělé.
Pro všechny děti byla připravena mikulášská nadílka, zpívání, diskotéka, vodní atrakce a soutěže za sladkosti.

Pro připomenutí atmosféry Mikulaše se můžete podívat na fotografie z akce zde.

Valentýnské koupání 2016 25.2.2016

V neděli 14.2.2016 se od 16:00 do 19:00 hodin v našem wellness centru uskutečnilo valentýnské koupání za intimního osvětlení a doprovodu příjemné relaxační hudby....

Mikuláš 2015 11.12.2015

V sobotu 5. prosince odpoledne navštívili Wellness centrum Mikuláš, čerti i andělé.

Pro všechny děti byly připraveny soutěže za sladkosti v podobě kreslení, lovení rybiček, slalomu mezi kuželkami v netradičním oblečku, hledání přířšerky, mikulášská nadílka, zpívání, diskotéka, spousta zábavných her v bazénku a vodní atrakce, které si zkusili i odvážnější z dospělých :-). 

Děkujeme za Vaši návštěvu, a že jste si při ní užili spousty legrace se můžete podívat na fotografiích níže.          

Restaurace Na Palubě

 

Optika a optometristická ambulance - Lubrimex, s.r.o.

 

 

Fitness centrum Bizon

Kontaktní formulář

Položky označené * jsou povinné

 • *
 • *
Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se Zásadami zpracování osobních údajů a chci odeslat formulář.

Wellness centrum Bruntál
Dukelská 1424/3
792 01 Bruntál


Tel.: +420 554 717 240
E-mail: wellness@tsbruntal.cz
URL: www.wellnessbruntal.cz
        www.sportbruntal.cz

vedoucí wellness centra:
Ladislav Blažek
mob: 602 514 175
E-mail: blazek@tsbruntal.cz 

referent sportovních zařízení:
Ing.Zuzana Derychová
(obchodní činnost, marketing, objednávky...)
mob:
731 183 014
E-mail:
derychova@tsbruntal.cz

 

 

Město Bruntál
http://www.mubruntal.cz

 

 

Do mapy zadávejte místa ve formátu: Místo, Okres

Partnerské subjekty

                                                                                            

        Asociace bazénů a saun            Rádio Haná                    Transfúzní služba a.s.                          

 

 

              Fun - Line                   ATIS a.s.                      Plavecký klub Slavoj

 


     

     Cestovní agentura Dajas     MultiSport Benefit, s.r.o.     

 

       

                        

 

Reklama ve wellness

PREZENTUJTE SE V PROSTORECH WELLNESS CENTRA.
VAŠI REKLAMU NEPŘEHLÉDNE ROČNĚ AŽ 200 TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ...

 

Wellness centrum Bruntál nabízí k pronájmu několik reklamních ploch uvnitř areálu wellness centra.

Cena reklamní plochy 1000 Kč bez DPH/ měsíčně
Rozměry plochy: 1 000 x 1 700 mm

V případě zájmu o pronájem některé z ploch kontaktujte p. Ing. Derychovou (derychova@tsbruntal.cz): 731 183 014 nebo 554 717 240.

 

Další prostory k pronájmu (sportovní zařízení v Bruntále)

 • Reklamní plocha
 • Reklama
 • Reklamní plocha

Potápění

Milí příznivci vodních sportů,

chcete si vyzkoušet potápění?

Návštěvníci wellness centra si mohou v rámci vstupného vyzkoušet potápění.

Více informací zde.

Plavecký klub

Plavecký klub Slavoj Bruntál

rozpis plavání sledujte v horní části webových stránek.

více informací o plaveckém klubu zde.

 

 

Aqua aerobic

Zábavná forma kondičního cvičení při hudbě ve vodě, zatěžující jak srdeční a dýchací soustavu, tak i pohybové ústrojí pobytem a lokomocí ve vodě.

  Kdy: středa 18:00 - 19:00 hod.

pozn.: Cvičení v období po letních prázdninách začně pro nemoc až během října 2018. Termín bude s předstihem upřesněn.

Cvičení  je v rámci vstupného do wellness centra.

Cvičení při hudbě bude probíhat ve 3 drahách plaveckého bazénu a z toho důvodu je počet míst omezen. Chcete-li mít jistotu, že si s námi zacvičíte, nahlaste se prosím na tel. 554 717 240 nebo na pokladně wellness centra.

Více...

Plavání pro děti od 1 roku

Spojte zábavu s výukou svého dítěte. Nabízíme balíček služeb, který obsahuje lekci plavání, zábavu a relaxaci.

Lekce plavání s dětmi budou zahájeny
ve středu 19. 9. 2018. 

více informací zde.

 

Plavání pro seniory

Co budete cvičit?

Specifické cviky, které Vám zlepší zdravotní stav:

- zmírnění bolesti

- lepší krevní oběh

- zlepšení rovnováhy těla a koordinace pohybů

  více informací zde.

Kurz plavání pro dospělé

Po několika úspěšně realizovaných kurzech plavání pro dospělé - začátečníky i pokročilé se chystáme otevřít další kurz na podzim 2018. 
Podrobnější informace budou včas umístěny v aktualitách.

To view virtual tour properly, Flash Player 9.0.28 or later version is needed. Please download the latest version of Flash Player and install it on your computer.

celé znění v PDF