Záměr na pronájem prostor sloužících podnikání (16.5.2017)

Město Bruntál zastoupeno TS Bruntál, s.r.o., Zeyerova 12, 792 01 Bruntál vyhlašuje záměr na pronájem prostor sloužících podnikání umístěných v rámci Wellness centra Bruntál, Dukelská 1424/3, a to formou výběrového řízení. Předmět pronájmu: Jedná se o prostory v přízemí objektu, do kterých je vchod ze samostatného venkovního vstupu, vedle hlavního vchodu do wellness centra.


Velikost pronajímaného prostoru a členění místností:
  • Místnost 61,23 m2
  • Sklad 17 m2
  • Umývárna 2,64 m2
  • WC 1,80 m2
  • Celkem 82,67 m2

Prostory jsou pronajímány bez vybavení, které si provozovatel řeší ve vlastní režii.
Návrh provozní doby bude součástí celkového návrhu využití daných prostor.

Odkazy

- Záměr na pronájem prostor sloužících podnikání
Příloha - Půdorys objektu s vyznačením prostor