SELECT * FROM `actions` WHERE id =1513 AND visibility='y' AND ((visibility_since IS NULL OR visibility_since < now()) AND (visibility_until IS NULL OR visibility_until > now())) ORDER BY start_date, start_time, end_date, end_time KLub Benjamin - Wellness Bruntál

KLub Benjamin

Čas Datą Místo
17:00 - 18:00 20. 2. 2014 2/3 výukový bazén

více informací zde.